John-Bjarne på tur: Var førsteopponent i Danmark

For to uker siden var senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på reise i Danmark for å være førsteopponent i en doktorgrad i Aarhus. Doktorgradkandidaten forsvarte en avhandling som tok for seg sammenhengen mellom hjerteinfarkt og hjernesykdommer. Kandidaten fant blant annet at hjerteinfarkt hadde en beskyttende effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.

Continue reading

Åpent foredrag på verdens blodproppdag fredag 13. oktober!

Visste du at hver time er det noen som blir rammet av blodpropp? Kom på foredrag på verdens blodproppdag, fredag 13. oktober, og hør dyktige førsteamanuensis Sigrid Brækkan fortelle mer om kropp og propp på en enkel og lettfattelig måte!

Sted: Tabletten, FARM F1.101 (Farmasibygget, UiT)
Tid: 12.00-12.30

Continue reading

A promising strategy to control life-threatening bleeding

Av Vania Morelli
Forsker ved TREC

Anticoagulants, commonly referred to as blood thinners, are drugs used to prevent the

formation of blood clots in the blood vessels or in the heart. A new generation of drugs, the so-called direct oral anticoagulants (DOACs), has emerged as an interesting alternative to warfarin, a well-known anticoagulant by clinicians, for oral anticoagulation. A new study searched for a therapeutic strategy to manage life-threatening bleeding in patients who use DOACs.

Continue reading

Nytt medikament gir bedre kontroll på blødninger ved bruk av blodfortynnende medisin

Av Jostein Lappegård
Stipendiat ved TREC

Hos pasienter som bruker blodfortynnende medisiner vil det i enkelte situasjoner være nødvendig å reversere den blodfortynnende effekten, slik at blodets levringsevne normaliseres. Forskere fra USA publiserte nylig i tidsskriftet The New England Journal of Medicine at slik reversering kan gjøres på en trygg og effektiv måte hos pasienter som bruker en spesiell type blodfortynnende medisin.

Continue reading

Is obesity a causal factor of developing blood clots?

Av Søren Beck Jensen
Postdoktor ved TREC

It is well known to most people that obesity is detrimental to health and that cardiovascular disease is a main concern. You may wonder if overweight in itself is the cause of these diseases so that weight loss would in fact prevent disease from developing. A study by Lindstrõm and colleagues published in the scientific journal Human Genetics shows that obesity is indeed a cause in the development of venous thrombosis, or a blood clot.

Continue reading

Sigrid Brækkan (36) hedret med pris fra universitetet

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Før sommeren ble førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan (36) hedret med en gjev pris for sitt forskningsarbeid. Hun ble tildelt prisen for ynge forskere av det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og i juryens begrunnelse trekkes blant annet hennes 74 publikasjoner og 22 PhD-studenter.

Continue reading