Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tromsøstudentenes idrettslag kaller inn til årsmøte 28. august 2015. Årsmøtet avholdes på auditorium 3 i teorifagsbygg hus 5.
Det er ikke anledning til å sende inn saker til ekstraordinært årsmøte.
Fullstendig sakliste sendes ut/legges ut senest en uke før årsmøtet. Hovedtemaer blir supplering av styret, samt opptak av Studentlekene Tromsø som undergruppe i TSI.
Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen TSI Hovedstyret

Innkalling til ekstraordinært årsmøte