For Kasserere

Grunnleggende informasjon til TSI Kasserere:

Her finner dere samlet viktige dokumenter til hjelp i vervet.

Alle kasserere MÅ sørge for å sette seg inn i sine ansvarsområder gjennom å lese informasjonen gitt her. Bruk manualene aktivt, det vil gjøre jobben enklere.

Gi gjerne tilbakemelding dersom det er noe du savner på denne siden.

Velkommen som ny TSI-kasserer

Info til undergruppekasserer (Manual 2010)

Brukerveiledning Mamut 

Norsk standard kontoplan tilpasset små og mellomstore idrettslag (oktober 2014)
Forenklet kontoplan, gyldig for TSI.

Kontoplan (2003)

Kjoregodtgjorelse og utlegg

TSI Kassererkurs PowerPoint

Veileder Årspapirer
(VEILEDER / MAL: Årsmelding, Årsregnskap, Noter til regnskap, Budsjett, Noter til budsjett, Utstyrsliste, Søknad om ordinære midler)

Sjekkliste i forkant av regnskapsinnlevering

Legg igjen en kommentar