Kontakt

TSI kontoret er studentidrettslagets eget tilholdssted. Der vil det være mulig å hente post, føre inn regnskap, prate litt skjit eller stille spørsmål om hva som helst. Kontoret ligger innerst i gangen ved Bodeagen, rom 2.120, i teorifagsbygget hus 2. Åpningstider finner du på høyre side.

Epost:

tsi.post@gmail.com

Post:

TSI (Undergruppes navn eller Hovedstyret)
Teorifagbygget hus 2
Rom 2.120
9037 Tromsø

Kontaktinformasjon undergrupper:

Kontaktinformasjon til alle undergruppene

Ta kontakt dersom dere finner informasjon som ikke er oppdatert