Bli Medlem!

Når du har funnet en undergruppe du ønsker å være med i skal du gjøre to ting:

1. Registrere deg hos undergruppen (se undergruppens hjemmeside)

Når du registrerer deg hos undergruppen, enten ved å møte opp på trening eller ved å sende dem en mail, registreres du i deres system slik at du mottar evt. mail om aktiviteter ol.

Avhengig av hvilken undergruppe du ønsker å registrere deg i vil det være en medlemsavgift på noen hundre kroner per semester. Denne medlemsavgiften bruker undergruppen til finansiering av sin drift.

2. Betale TSI-avgift/melde deg inn på Kraft

Dette ordner du enten på nettsiden http://samskipnaden.no/tromso/trening/bli-medlem, eller ved å møte opp på Kraft. Uansett er det viktig at du spesifiserer hvilke(n) undergruppe(r) du ønske å bli medlem av.

 

Medlemspriser

TSI-avgiften ligger per i dag på kr 100,- per semester for studenter, og 200,- for ikke-studenter. Denne avgiften er inkludert i ditt medlemskap hos Studentidretten (Kraft)