Historikk

Tromsøstudentenes Idrettslag ble opprettet 2. Februar 1977 og hadde samme år 100 registrerte medlemmer. Disse var fordelt på undergruppene volleyball, fotball og innetrim. Av disse er det volleyball som har eksistert siden oppstarten i 1977 til i dag. Studentenes Undervannsklubb (SUT) eksisterte før oppstarten av TSI, og ble medlem i 1983/84. Derfor regnes som den eldste av alle undergruppene. I 2001 ble studentidrettshallen Kraft bygget, og har i dag blitt svært viktig for aktiviteten i TSI.

Som Nord-Norges største idrettslag, har TSI i dag 23 forskjellige undergrupper fordelt på 2000 medlemmer. Budsjettet for 2015 var på 1 600 000 kr, og sommeren 2016 starter byggingen av Kraft 2, en større idrettshall der TSI får god plass og muligheter for å drive med økt aktivitet.