Hovedstyret

 

 TSI Hovedstyret 2015
Arbeidsutvalget
Leder Nestleder
Navn: Ane Karoline Slettbakk Jensen Navn: Brynjar Buanes
E-post: anesmil6@gmail.com E-post: brynjar.ab@gmail.com
Telefon: 924 08 979 Telefon: 908 74 356
Økonomiansvarlig
Navn: Haakon Kristian Vaage Støyle
E-post: haakon945@gmail.com
Telefon: 416 07 207
Styret
Kontoransvarlig Kasserer
Navn: Frida Eilertsen Nielsen Navn: Christian Fredriksen
E-post: fridaen@msn.com E-post: chris.fredrik94@gmail.com
Telefon: 950 29 532 Telefon: 976 23 581
Anleggsansvarlig Sosialt ansvarlig
Navn: Emilie Flølo Dyrstad Navn: Birgit Dahl
E-post: emiliedyrstad94@gmail.com E-post:  birgit_94_@hotmail.com
Telefon: 977 62 374 Telefon: 979 77 288
Varamedlem 1 Varamedlem 2
Navn: Kristian Aleksandersen Navn: Simon Eriksen
E-post: k.aleksandersen@gmail.com E-post: simoneriksen93@gmail.com
Telefon: 995 15 208 Telefon: 414 67 997
Varamedlem 3
Navn: Louise Madelene Konst Backe
E-post: louise.madelene@gmail.com
Telefon: 997 15 855