Viktige datoer 2016

1. februar Frist for innlevering av årsregnskap med mer
15. februar Årsmøte TSI
24.-28. Februar Studentlekene Tromsø 2016
4.-5. Mars Øverføringshelg
10. Mars HS-møte
11.-13. Mars Forbundsting NSI
16. Mars Årsmøte Idrettsrådet
1. April Søknadsfrist Treningstider
4. April Tildeling Treningstider
15.-17. April Gruppeledersamling/Kick off
20. april HS-møte
22.-24. april Vårcup med TSI Håndball
12. mai HS-møte
31. mai Ekstraordinært HS-møte
11. august HS-møte
16.-27. august DebutUKA
18. august HS-møte
19. august StudEXPO
1. september Frist for innlevering av halvårsregnskap
2. september HS-møte
22. september HS-møte
30. september-02. oktober Oppdrag Troms
10. oktober HS-møte
12.-16. oktober Studentlekene Bergen Challenge
3. november HS-møte
24. november HS-møte
15. desember HS-møte