Kjøre VMware vSphere Client versjon 4 i Windows 7

Nå som mange driver og tester Windows 7 er det også kjekt å teste produktiv programvare samtidig. Her følger et lite hack på å få VMware vSphere Client versjon 4 til å fungere. NB Dette oppsettet anbefales ikke å bruke i produksjon, kun til testing.

Først må man redigere fila VpxClient.exe.config fil, C:Program FilesVmwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncher folderen og legge til appSettings avsnittet som vist nedenfor

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.net>
<connectionManagement>
<clear/>
<add address="*" maxconnection="8" />
</connectionManagement>
</system.net>
<appSettings>
<add key = "protocolports" value = "https:443"/>
</appSettings>
<runtime>
<developmentMode developerInstallation="true"/>
</runtime>
</configuration>

Det neste som må gjøres er å legge til ei .Net system.dll fil fra en ikke Windows 7 installasjon for at programvaren skal fungere. Fila kan lastes ned fra http://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/download/1266347-23412/v4on7.zip;jsessionid=4C296BD97FCBE46B6F5E78C8FB8742A0?start=30&tstart=0

Lag en folder med navnet Lib slik at du får stien C:Program FilesVmwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib og plasser system.ddl fila du nettopp lastet ned i denne folderen. Rediger System Properties og lag en ny ‘Environment Variable” og gi den navnet “Devpath” med verdien C:Program FilesVMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib. Du finner denne variabelen under Control Panel –> System and Security –> System –> Advanced system settings.

Deretter gjenstår det å reboote maskinen og VMware vSphere Client versjon 4 burde nå fungere uten noen form for feilmeldinger.

2 responses to “Kjøre VMware vSphere Client versjon 4 i Windows 7”

  1. bixit says:

    OK, done.

  2. Flott innlegg!

    Btw, har lagt til kategorien “Virtualisering”, så du kan jo legge den til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *