Hvordan få Citrix til å virke i Fedora 11.

Jeg opplevde at Citrix klienten for Linux sluttet å virke etter at jeg oppdaterte til F11:

[royd@newton ~]$ /usr/lib/ICAClient/wfcmgr
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion
Warning: Unable to load any usable fontset
Error: Aborting: no fontset found

Fant flg. fix på nettet:

export LC_ALL=C

Da virker det plutselig igjen…

2 responses to “Hvordan få Citrix til å virke i Fedora 11.”

  1. Roy Einar Dragseth says:

    Ja, klart man snakker flytende C.

    Det virket ikke for meg hvis jeg la inn en_US.utf8.

  2. Stefan Christensen says:

    Så du snakker flytende C med andre ord. :p

    Normalt legger man jo inn “en_US.utf8” eller “nb_NO.utf8” der.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *