Installasjon av vmware server 2 på ubuntu amd64

Vmware versjon: VMware-server-2.0.2-203138.x86_64.tar.gz

tar -xvzf VMware-server-2.0.2-203138.x86_64.tar.gz
cd vmware-server-distrib
sudo ./vmware-install.pl
Følg wizarden, men avslutt når du kommer til punktet om å kjøre vmware-config.pl
Du trenger en patch for at vmware-config.pl skal greie å kompilere.
(ref: http://www.ubuntugeek.com/how-to-install-vmware-server-2-0-x-in-ubuntu-9-10-karmic.html)
wget http://www.ubuntugeek.com/images/vmware-server.2.0.1_x64-modules-2.6.30.4-fix.tgz
tar -xvzf vmware-server.2.0.1_x64-modules-2.6.30.4-fix.tgz
sudo ./vmware-server.2.0.1_x64-modules-2.6.30.4-fix.sh
I tillegg kan det være at du trenger noen kompilerings verktøy:
sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`
sudo apt-get install make
sudo apt-get install gcc
Nå kan du kjøre vmware-config.pl

På spørsmål om admin bruker kan det være lurt å endre til navnet på den linux brukeren som skal være admin bruker
Serial number får du gratis her (Etter at du har svart på en haug med spørsmål):
http://register.vmware.com/content/registration.html

Etter at cmware-config.pl er ferdig skal du kunne nå vmware serveren din her:
http://localhost:8222
eller
https://localhost:8333

I consolet fikk jeg problemer med både mus og keyboard. Markøren blinket konstant og det var så og si umulig å få gjort noe.

For å fikse keyboard legger du til følgende i /etc/vmware/config
xkeymap.nokeycodeMap = “true”

Her er et script jeg fant som starter consolet i en clean gtk setup og det fikser mus problemene:
———————————————————————————————————————————
#!/bin/bash
################################################## ##############################
# Call VMWare Server’s Remote Console in a clean GTK setup.
################################################## ##############################

# Clean GTK setup for VMWare

export VMWARE_USE_SHIPPED_GTK=yes
export GDK_NATIVE_WINDOWS=true

# Find console executable in Firefox plugins.
vmrc=”$(find “$HOME/.mozilla/firefox” -name vmware-vmrc -type f -perm -111 | tail -1)”
[ -x “$vmrc” ] || exit 1

VMLIB=$(dirname “$vmrc”)
VMLIB=$(dirname “$VMLIB”)/lib

export LD_LIBRARY_PATH=$VMLIB/libexpat.so.0:$VMLIB/libsexymm.so.2:$VMLIB/libview.so.2:$VMLIB/libvmwarebase.so.0:$VMLIB/libvmwareui.so.0:$VMLIB/libgvmomi.so.0

set -x
cd “$(dirname “$vmrc”)” && “$vmrc” -h 127.0.0.1:8333
————————————————————————————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *