“An important choice to make: Your browser”

Etter nattens automatiske oppdatering av Windows 7 merket jeg ved innlogging at IE var borte fra taskbaren, og at det kom det opp et vindu som fortalte meg om hvor viktig det var å velge riktig browser til å surfe på Internett…. Vinduet hadde tittelen “An important choice to make: Your browser”, var ganske nøytralt og ga ikke inntrykk av å være knyttet til Microsoft. “Hmmm skeptisk”, tenkte jeg. Ved å klikke videre havnet jeg på nettstedet “browserchoice.eu” og et googlesøk viste at dette var heldigvis ikke noe fishy, men et resultat av EU og Microsofts runder i rettsapparatet. Microsoft er nå forpliktet til å la brukere av operativsystemene deres selv velge hvilke(n) browser(e) de vil benytte. Les mer om dette på Microsoftissues.

Så nå skriver jeg dette plutselig via Google Chrome….

3 responses to ““An important choice to make: Your browser””

  1. Erling Paulsen says:

    Jeg hadde alle fra før, untatt Safari som jeg endte opp med å installere – bare for å irritere MS på evt. statistiksamling!

  2. Fikk denne på forrige runde med Windows-oppdateringer. Mener at dette er tull. Er man n00berud så vil det være en utfordring å legge inn den “valgte” nettleseren. De aller fleste vil bare klikke på IE eller prøve å få bort vinduet.

  3. Pål Ditlefsen Ekran says:

    Jeg tror dette var anonsert for en tid tilbake, så det er nok offisielt. Jeg synas at det er forsåvidt en grei måte å gjøre det på, selv om jeg tror at de fleste vil velge det de har brukt tidligere. Et annet spørsmålstegn ved dette er hvor vanskelig det nå vil bli for nye browser utviklere å komme seg inn på markedet, når de ikke er på den listen, evt. om det blir vanskelig å komme seg på den listen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *