Kjapp test av Dell Equalogic iSCSI løsning.

Oppsummering

Vi fikk da låne 2 stk. Equalogic 6000 bokser hver med med 16 stk. 450GB SAS-disker. Dell gir ikke tilgang til dokumentasjon før man har en vedlikeholdsavtale. Derfor er det litt vanskelig å få testet ut funksjonalitet som man ikke helt vet hvordan skal virke… Vi må da bare prøve å se hva WebGUIen gir for slags muligheter…

Dell Equalogic tilbyr en skalerbar lagringsløsning basert på iSCSI. Man kan starte initielt med en lagringsboks og så fylle på med flere bokser slik at lageret både blir større og raskere. Skulle imidlertid en hel boks krasje vil da hele sulamitten gå fyken slik at man da må sikre seg enten med Dell EQ sin blokkbaserte speiling eller at de aktuelle filsystemene på toppen håndterer slik speiling selv. Med blokkbasert speiling må man ha mekanismer for å sørge for at speilet er konsistent.

Disse Equ-boksene kan man kobles sammen slik at man får mer ytelse og mer plass. Jeg forstår det slik at man kan koble sammen 24 stk. Equbokser innenfor en gruppe. De boksene vi har fått inneholder 16 stk. 450GB SAS-disker og gir 4.7TB med plass konfigurert som RAID5. Kobler man sammen 24 bokser får man da 112TB med plass og potensielt 96Gb/s med overføringshastighet da hver boks har mulighet for 4 stk. 1Gb oppkobling.

Hvis man øsnker større grad av redundans kan man sette opp en ny gruppe med Equbokser slik at man kan speile volum mellom disse. Denne replikeringen baserer seg på skedulering og jeg vil tro at denne speilingen er for katastrofer som at en eller flere bokser tryner. Man må da promotere replikaene til volum for så å presentere disse til servere.

HP har et system som kalles Lefthand og dette systemet gir en form for nettverksRAID slik at man kan sette opp boksene i et RAID5-sett slik at man kan miste en hel boks transparent for brukerne.

Testen.

Før vi fikk opp boksene konfigurerte vi følgende ipadresser på VLAN XXX:

 • equalogictest1.uit.no 129.242XXX:
 • equalogictest2.uit.no 129.242.XXX:
 • equalogictest3.uit.no 129.242.XXX:
 • equalogictest4.uit.no 129.242.XXX:
 • equalogictest5.uit.no 129.242.XXX:

Jawad Rafi kom oppover og konfigurerte den første boksen vi fikk oppover. Den andre boksen kom en uke senere og den satte vi opp selv.

For å sette opp en slik boks må man ha Dell sin SW for dette som kom som ei fil som het “Setup.exe”. Denne installerer noe som heter “Equalogic Remote Setup Wizard” (ERSW).

Når vi satte opp første boksen så koblet vi en ethernettkabel i en notebook og i rompa på EQ-boksen. Vi kjørte da igjennom en Wizard som initialiserte boksen med følgende parametre:

 • adminbruker: grpadmin og tilhørende passord: XXX:
 • chap username: chap med tilhørende passord: XXX:
 • groupname: equalogictest1 med ipaddresse XXX:, netmaskXXX:, GW: XXX:.
 • membername: equalogictest5 med ipaddresse XXX:.

Maskina har to kontrollere med 4*1Gb porter på hver kontroller. Kontrollerne er er ikke i aktive-aktive modus slik at det er bare en kontroller av gangen som kjører. Jeg testet å dra ut den ene kontrolleren i fart og da tok den andre kontrolleren over. Når jeg puttet den primære kontrolleren inn igjen, viser den feil på batteri og NVRAM…

Når vi fikk den andre maskina installerte jeg initialiseringsprogrmvaren fra Dell på en bærbar PC for å sette opp denne. Gikk i gjennom samme prosedyre som for den første boksen, men jeg prøvde her å joine den nye boksen til gruppa “equalogictest1”. Men da den bærbare PC-en bare var koblet direkte til den nye boksen fant den ikke den eksisterende boksen. Her burde systemet vært laget slik at man benyttet den eksisterende Equlogic-boksen for å plukke opp den andre når denne kom på nett. Jeg ble da nødt til å patche opp den bærbare og den nye boksen på samme iSCSI-VLANet (VLAN XXX:) og kjøre initialiseringsprogrammet. Da fant initprogrammet den nye boksen og jeg meldte den inn i samme gruppe.

Etter at den nye boksen var meldt inn i samme gruppe fikk jeg spørsmål om jeg skulle opprette en ny eller joine den eksisterende StoragePool. Jeg joina Poolen og systemet begynte automagisk å balansere datavolumene mellom de to boksene slik at 50% ble liggende på hver av de.

Vil prøve å lage en Replikeringspartner og tar da å melder ut den nye boksen av gruppa ( “Delete member”). Dette tar veldig lang tid. Vi har nå 4 volum som har allokert 3.6TB med plass og brukt ca. 600GB med data og det ser ut for å ta flere timer å migrere vekk en boks. Tok ikke tiden nøyaktig, men det tok snaut 2 timer.

Testing av replikering.

Etter at jeg har “Deleted” equalogictest4 fra gruppa forsvinner den fra nett og er tydligvis initialisert. Må da fram med PC-en igjen for å initialisere denne og gjør da det og lager en ny gruppe.

Går så inn på den første gruppa og konfigurerer opp en “Replication Partner”, setter da den nye boksen/gruppa til det.

Det ser ut for at det blir satt av et område tilsvarende størrelsen på volumet man ønsker å speile. Dette området må brukes for at de skedulerte speilingene kun skal sende over endringer. Dette betyr i praksis at man trenger 3 ganger volumstørrelsen for å benytte seg av speiling! Altså må man da ha 2 ganger volumstørrelsen lokalt og 1 ganger volumstørrelsen på speilet! Jeg nevnte dette for Jawad i Dell og etter å ha konferet med noen med mer peiling sier han at man ikke trenger trippel diskplass. Jeg hadde da alt sendt fra meg boksen (fikk bare ha den siste boksen i 3 dager) så jeg fikk ikke verifisert at dette faktisk var tilfelle.

Oppsummering

Dell Equalogic tilbyr en skalerbar lagringsløsning basert på iSCSI. Man kan starte initielt med en lagringsboks og så fylle på med flere bokser slik at lageret både blir større og raskere. Skulle imidlertid en hel boks krasje vil da hele sulamitten gå fyken slik at man da må sikre seg enten med Dell EQ sin blokkbaserte speiling eller at de aktuelle filsystemene på toppen håndterer slik speiling  selv. Med blokkbasert speiling må man ha mekanismer for å sørge for at speilet er konsistent.

One response to “Kjapp test av Dell Equalogic iSCSI løsning.”

 1. pde000 says:

  Jeg hadde akkutt behov for å få tildelt en 500GB disk i perioden hvor dette ble testet ut, og det var forholdsvis greit å få disken opp i Linux. Etter at Harald hadde sørget for at partisjonen var presentert så installerte jeg iscsi-initiator (yum install iscsi-initator-utils) og startet daemonen som styrer dette (/etc/init.d/iscsi start) Deretter måtte jeg gjøre en discovery ( iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p ) – restartet iscsi (/etc/init.d/iscsi restart) og så skrev jeg fdisk -l og fikk opp partisjonen.

  Jeg fikk ikke tatt noen hastighetstester, men observerte at disken formatertes raskt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *