nmap favicon

nmap mapper web.

favicon bilde
Utviklerene bak Nmap har laget et bilde som visualiserer størrelsen på de mest populære web-sidene ved hjelp av favicon. Favicon er det lille ikonet som brukes i forbindelse med linken til en web-side i f.eks. i forbindelse med bokmerker.

Det de har gjort er å scanne etter favicon bilder og sortert dem etter hvor ofte de samme bildene ble brukt. Deretter sortert slik at de mest brukte ble størst. Google’s icon er 11936×11936 pixels mens de minste er 16×16 pixels. Hele diagrammet er på 37440×37440 pixels.

Hvis man søker, så finner man uit.no som har fått et 24×24 pixels ikon: http://nmap.org/favicon/?q=uit.no. Du kan zoome inn og ut ved å bruke + og – som du finner øverst i venstre hjørne av bildet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *