Pidgin MSN Certificate error – omega.contacts.msn.com

M$ har oppdatert sertifikatene til MSN, og de benytter jo selfølgelig anleningen til å gjøre dette på en måte som skaper problemer for tredjepartsklienter (i hvert fall dem som følger standarder). Dermed har de som bruker Pidgin fått omtrent følgende melding de siste dagene:

Unable to validate certificate. The certificate for omega.contacts.msn.com could not be validated. The certificate chain presented is invalid.

Løsningen er enten å oppgradere til Pidgin versjon 2.7.7, eller installere de nye intermediate-sertifikatene. Siden siste verjson av Pidgin ikke er rullet ut som rpm for Fedora 13 enda så har jeg installert de nevnte sertifikater som følger:

  • su –
  • umask 022
  • cd  /usr/share/purple/ca-certs
  • wget http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/downloadfile/cd236baf6d00f3e1561a40974ce1828b793ea187/share/ca-certs/Microsoft_Secure_Server_Authority_2010.pem
  • wget http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/downloadfile/cd236baf6d00f3e1561a40974ce1828b793ea187/share/ca-certs/Microsoft_Internet_Authority_2010.pem
  • restart pidgin

Det finnes også instruksjoner for hvordan dette gjøres til Pidgin under windows på SQuID’s rants.

2 responses to “Pidgin MSN Certificate error – omega.contacts.msn.com”

  1. Pål D. Ekran says:

    Takk for tips! Dette fungerer også under CentOS 5.5.

  2. Kan bekrefte at Pidgin 2.7.7 på Win7 løser problemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *