iPad og flere google kalendre

Det er mulig med litt ekstra mekking. Se Enabling Multiple Google Calendars. Så da er utfordringen å huske å registrere i rett kalender.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *