Usability Week 2012, London – Oppsummering

Reaksjoner når noen ser siten til NNGroup (http://www.nngroup.com/events/) kan ofte være at ”dette ser da ikke spesielt fancy ut”(…) Hvordan kan disse karene si noe om hva som skal ”selge” eller være bra for folk å bruke? For å svare på det (jeg bare regner med at de også får denne kritikken selv, siden de Read More

Usability Week 2012, London

Usability week er en konferanse i regi av Nielsen Norman Group (NN Group) som går 6 ganger i året. 4 ganger i USA (ulike byer), en gang i London og en gang i Sidney. Som det fremgår av navnet er tema for konferansen “Usability”. NN Group består av 3 hovedpersoner: Jakob Nielsen, Don Norman og Read More

Bring a toy Friday i dag (var det ikke?)

Mobile enheter og Exchange 2010

Vi tenkte å samle info om hvordan koble til ulike enheter som kan ha problemer med Exchange 2010, nå når vi starter migreringen av vanlige brukere. Første kjente problem er Android 1.6 – Android 2.1 (HTC Hero). Rapportene sier noen har fått det til å fungere, men vi har ingen rapporter om ei sikker oppskrift. Read More

Diskaksess: noen som trenger 140 GB/s?

SSD for HPC

Tegnsett, django(python) og Oracle

For de som har tenkt å sette opp en django-insatallsjon som skal snakke med Oracle (og for andre som interesserer seg for tegnsett..): Dersom du skal jobbe med UTf-8 tegnsett i django (default), husk at du må passe på at databasen skal takle tegnsettet og, om nødvendig, greie å konvertere rett på sin side. Python Read More