Velkommen til nettsiden for Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø (UbiT)

Her vil du finne informasjon og nyheter tilknyttet prosjektet. Siden er under oppbygging og derfor litt mangelfull.