Invitasjon til å søke om deltakelse i Universitetsbarnehgeprosjektet


Det er sendt ut invitasjon til å søke om deltakelse i Universitetsbarnehageprosjektet til alle barnehager i Tromsø som UiT har praksisavtale med per dags dato. Søknadsfristen er fredag 3. november 2017.