Oppstart av Universitetsbarnehageprosjektet

Onsdag 13. desember 2017 ble etableringen av universitetsbarnehagene markert i Tromsø Rådhus. Du kan lese mer om dette her