Oppstartskonferansen for Universitetsbarnehageprosjektet

Fredag 6. april gikk oppstartskonferansen for Universitetsbarnehageprosjektet av stabelen på ILP med rundt 100 deltakere. Det var en hel dag fylt med spennende innlegg fra alle seks universitetsbarnehagene, faglige tilsatte ved ILP og eksterne foredragsholdere.                   Parallelt med konferansen arrangerte vi vi aktiviteter for førskolebarn fra alle de seks… Continue ReadingUniversitetsbarnehager

Fredag 08.12. 2017 hadde vi møte i Styringsgruppa for Universitetsbarnehageprosjektet og det ble valgt ut seks barnehager som får status som Universitetsbarnehage. En ekstern gruppe ved Høgskolen i Oslo og Akershus, bestående av førstelektor Anne Furu, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førsteamanuensis Tove Lafton, har gjort en grundig vurdering av… Continue Reading


Status på universitetsbarnehageprosjektet

Fredag 3/11 gikk fristen ut for å søke om deltakelse i universitetsbarnehageprosjektet. Vi fikk inn totalt 13 søkere, derav 5 kommunale barnehager og 8 private barnehager. Søknadene er anonymisert og sendt videre til den eksterne gruppa ved Høgskolen i Oslo og Akershus for vurdering. Når den eksterne gruppa er ferdig med sitt forslag til innstilling skal styringsgruppa… Continue Reading