Bjørn Arntsen: Film som forskningsdata og antropologisk analyse. Eksempler fra et video-basert forskningsprosjekt på fiskeriene i Tsjadsjøen.

Film som forskningsdata og antropologisk analyse. Eksempler fra et video-basert forskningsprosjekt på fiskeriene i Tsjadsjøen.
Tidsånden innenfor antropologien er i endring. Det er i stor grad akseptert at bilder og film er uttrykksformer som har omfattende potensiale for å bidra til antropologisk kunnskapsutvikling. Gjennomarbeidede antropologiske/etnografiske filmnarrativer inneholder ofte gode analyser og bidrar, eller i det minste har potensialer til å bidra til utvikling av den antropologiske fagdebatten. Jeg vil i mitt paper ta utgangspunkt i ‘Tromsø varianten’ av etnografisk film og forankre den i en antropologisk teoretisk tradisjon med basis i situasjonsanalyse og kontekstualiserte case-studier. Jeg vil argumentere for det potensielt fruktbare i koblingen mellom denne og en ‘observational cinema’ tilnærming. Erfaringer fra arbeidet med filmen ‘Fisken som forsvant’ vil stå sentralt i diskusjonen.