view of labyrinth at UiT

Velkommen til site.uit.no

Dette er hovedsiden for en av publiseringsløsningene ved UiT. Tjenesten kjører WordPress og kan benyttes til å publisere innhold som ikke naturlig hører hjemme i vår portal, www.uit.no. Forskningsgrupper, prosjekter, kurs, team med tilknyttning til UiT vil være typiske brukere av denne tjenesten.

Det er nå åpnet for at WordPress-brukere kan benytte UiT Office 365 pålogging til nettstedene på site.uit.no og blogg.uit.no. Dette er gjort for å standardisere pålogging og forbedre sikkerhet.
Påloggingsadresse (URL) forblir den samme, men påloggingside vil i tillegg vise en knapp for Microsoft pålogging som aktiverer UiT Office 365 pålogging rutine.
De brukerne som opplever problemer med Office 365 pålogging til deres site på UiT WordPress (site- eller blogg.uit.no) bes ta kontakt med orakel@uit.no.

For mer informasjon om site.uit.no se:

Er du ansatt eller student ved UiT, og ønsker en personlig blogg, kan du opprette en på blogg.uit.no.

Scroll to Top