Archive for November, 2022

Invitasjon til Harangforelesning

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi

Onsdag 30. november 2022, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Odd Erik Garcia
UiT Aurora Center DYNAMO
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Fusjonsenergi – status og utsikter’

Sola vår og alle andre stjerner i universet får sin energi ved fusjon av hydrogen. Det foregår et storstilt forskningsprosjekt for å utnytte slike kjernereaksjoner til bærekraftig produksjon av elektrisk energi i så store mengder at den vil komme menneskeheten til gode i flere årtusen fremover. Dette foredraget gir en presentasjon av den internasjonale forskningen på fusjonsenergi med utsikter for nye testreaktorer under konstruksjon.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie, 
Preses

No Comments