Next meeting

Invitasjon til Harangforelesning

onsdag 7. november 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og  Prof. Jørgen Berge

Professorer i arktisk og marin biologi

Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet

‘Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnattprosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.

V e l k o m m e n!