Program Autumn 2018

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi


Invitasjon til Harangforedrag:

onsdag 7. november 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og Prof. Jørgen Berge

Arktisk og marin biologi,  Norges Fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnatt-prosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.


Foredrag

onsdag 12. desember 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Bernt Hagtvet

Tidligere: Institutt for statsvitenskap,  Universitetet i Oslo

‘Intellektuell og moralsk dannelse – den forsømte arven ved norske universiteter. Hvordan møte en verden hvor religion og politikk fanatiseres og hvor vi oversvømmes av fake news?’

Internasjonaliseringen av universitetene reiser en rekke spørsmål av vidtrekkende betydning: Hva er forholdet mellom nasjonal arv og internasjonal kunnskapssøken? Hva er forholdet intellektuell dannelse/yrkesforberedelse? Hva er forholdet mellom universitetenes autonomi og press fra politikk og næringsliv om “nytte” og “impact”?

Hva menes med disse vimplene? Hvorfor skal flest mulig gå på universitetene? Hva skal til for å hjelpe de som kommer til kort?  Hvorfor står det så dårlig til med gjennomstrømmingen etter 15 år med “kvalitetsreform”? Hva kan universitetene gjøre i en tidsalder preget av fundamentalisering av politikk og religion? Hvorfor behøver universitetene byråkratiseres så voldsomt?

Dette er en del av de spørsmål Bernt Hagtvet vil berøre i sitt foredrag den 12. desember. Hagtvet var professor i statsvitenskap ved UiO inntil han ble fratatt stillingen fordi han fylte 70 år. Etter det har han vært gjesteprofessor ved Yale, mottatt Eilert Sundts forskningspris og er nå tilknyttet som professor II ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Til våren kommer en bok om den spanske borgerkrigen. Han er fast skribent i Dag og Tid og spaltist i Aftenposten.

I 2011 var han medredaktør for samleverket Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon på Dreyers forlag i Oslo, en antologi på 800 sider som ved hjelp av bidrag fra mange fag forsøkte å reise en del grunnleggende spørsmål om universitetenes framtid. Han var også med i Dannelsesutvalget som avga sin innstilling i 2012.