Med hjerte for vitenskapen

 

Acropped-Logo-Academia-Borealis-1.pngcademia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, har som formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet i Nordområdene og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere temamøter og foredrag.

Akademiet ble grunnlagt 25. januar 2001. Det har for tiden ca. 220 medlemmer, både forskere ansatt ved de ulike vitenskapelige institusjonene i Tromsø og korresponderende medlemmer ved andre forskningsinstitusjoner utenfor byen.

Academia Borealis er en videreføring av “Komiteen for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø” som ble stiftet i 1928, et samvirke mellom Tromsø Museum (opprettet 1872), Vervarslinga i Nord-Norge (opprettet 1920) og Nordlysobservatoriet (flyttet fra Haldde i Alta og etablert i Tromsø i 1928). Komiteen ble uoffisielt kalt “Kometen” og forvaltet forskningsfond som var opprettet noen år tidligere med det eksplisitte målet å arbeide for et universitet i Nord-Norge. Disse fond ble utvidet betraktelig i 2000 og Academia Borealis fikk i 2003 samlet dem som “Kometen, Nord-Norges forskningsfond”.

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen er på 2 millioner kroner og deles ut hvert annet år, første gang i januar 2018.

Vår logo er en helleristning fra ca 4000 – 5000 f.Kr. Figuren er funnet på et av de eldste feltene i Hjemmeluft, Alta. Den er laget av mennesker som drev med jakt, fangst og fiske. Hva den forestiller vet vi ikke, men kanskje amulett, kanskje sol eller noe som angir identitet til noe eller noen. Avtegnet av Knut Helskog/Tromsø Museum.

Vi ser i denne logoen vitenskapssamfunnets samhold/vitenskapenes sammenheng og Akademiets forankring i Nord-Norge.

I menyen finner du en oversikt over våre arrangementer.

Mohn-prisen, utdeling og foredrag:
Inaugural Mohn Prize laureates honoured at Arctic Frontiers

 

 

 

Du finner oss også på Facebook:  https://www.facebook.com/AcademiaBorealis/

Våre sponsorer:logonorsk