Medlemsmøte: torsdag 3. mai 2018, kl. 1900 Tromsø Museum


Invitasjon til medlemsmøte:
torsdag 3. mai 2018, kl. 1900

Tromsø Universitetsmuseum, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10

Prof. emerita Gerd Bjørhovde

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

og  prof. Terje Traavik

fhv. prof. ved UiT Norges arktiske universitet
og forskningssjef ved GenØk, Senter for biosikkerhet

samtaler om:

“Tilhørighet, uavhengighet, visjoner:
Er 2018-versjonen det universitetet i nord vi drømte om og strebet mot?”

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Comments are closed.