Harang-forelesning ved Rolf. A. Ims tirsdag 26.november 2019, kl. 1900


Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900 Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims Ved Institutt for arktisk og marin biologi Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet ‘Klimaoppvarmingen av nordområdene: Hva skjer med naturen?

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles? Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.

Alle velkommen!

Kommentarer er sperret.