Årsmøteforedrag onsdag 14. oktober


onsdag 14. oktober 2020, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10

Prof. dr. juris Hans Petter Graver
Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

og

Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi, UiT

Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?

Hvordan de første 90 dagene utfordret etablerte rettsstatsprinsipper og noen refleksjoner om hvor vi står nå (Graver).

Om Covid og konspirasjonsteorier  (Olsvik).

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses

Kommentarer er sperret.