Strømming av årsmøteforedragene 14. oktober kl 19.00


Hvis du ikke kan møte på Tromsø Museum, bruk følgende link
for å se foredragene også i ettertid:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/4278f4c563934f1192dca570ff57f5491d

til å se foredragene

Prof. dr. juris Hans Petter Graver
Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
og
Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi, UiT

Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?

 

Kommentarer er sperret.