Foredrag onsdag 2. desember med boklansering!


Nytt tidspunkt: onsdag 2. desember kl  19.00
Foredrag

Norges arktiske universitetsmuseum,i Rotunden. Lars Thøringsvei 10.

PÅMELDING:  https://uit.no/tavla/artikkel/708452/presentasjon_av_boka_tvangsevakueringaMed forbehold om endringer

Arrangementet strømmes også for de som ikke kan møte:
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e7bd66eb76ea4772b27edd0fa444cf661d

Presentasjon av boka Tvangsevakueringa

 av prof. emérita Ingunn Elstad,

UiT Norges arktiske universitet

Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 var ikkje først og fremst militær taktikk. Målet var å fjerne dei sivile. Det er hovudtråden i boka, som er kommen på Orkana Akademisk forlag. Dette er den mest fullstendige framstillinga til no av tvangsevakueringa hausten 1944, då Finnmark og Nord-Troms fekk ei anna historie enn resten av landet.

Kommentar ved prof. Stian Bones
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Kommentarer er sperret.