Opptak av Qvigstad-forelesningen om Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803


finner du tilgengelig på nettet her.

Qvigstadforelesning:

Førstelektor Linda Helén Haukland
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet

“Hans Nielsen Hauges nordnorgesreise i 1803

250-år etter hans fødsel 1771-1824″

I 1803 dro Hans Nielsen Hauge til fots, på ski og i egen jakt helt nord til Tromsø. Han var da kjent langt ut over landets grenser for sin lekmannsforkynnelse, sitt forfatterskap, entreprenørskap og som kjøpmann i Bergen. Hva skjedde på reisen og hvilke impulser ga Hauge til den videre utviklingen nordpå?

 

Førsteamanuensis PhD Rolf Inge Larsen,
Institutt for lærerutdanning, UiT, Norges arktiske universitet

Kommentar:
 Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol

Kommentarer er sperret.