Opptak av foredraget ‘Konflikten i Ukraina’


kan ses her:

https://vimeo.com/693892386

 

mandag 28. mars 2022, kl. 1900

Lagmann Dr. juris Hanne Sophie Greve

Gulating Lagmannsrett, Bergen

Hun var 1998-2004  dommer ved Den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Hun har etterforsket krigsforbrytelser i Det tidligere Jugoslavia, og blant annet vært assisterende beskyttelsesoffiser hos FNs Høykommissær for Flyktninger for flyktninger fra Myanmar. Hun har tatt sin dr.grad på en avhandling om kambodsjanske flyktninger.

‘Konflikten i Ukraina’

Det grunnleggende og dype skillet mellom rett og galt i et større perspektiv herunder akademisk etterrettelighet og sannhetssøken

Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET

Kommentarer er sperret.