Uttalelse om angrepet på Ukraina

 

 

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Academia Borealis 28.03.2022. 

Angrepet på Ukraina
Nord-Norges Vitenskapsakademi – Academia Borealis – tar sterk avstand fra Russlands brutale militærangrep på Ukraina. Det har gjort et dypt og uutslettelig inntrykk på oss å være vitne til store tap av menneskeliv, ødeleggelsen av materielle ressurser og ringeakten for Ukrainas suverenitet. Mange av våre kolleger – og deres familier – er drevet på flukt i sitt eget land. Universiteter og akademiske institusjoner blir rasert.

Vi vil oppfordrer alle våre kolleger, nasjonale vitenskapsakademier og internasjonale vitenskapelige foreninger om å motstå politisk press og verne den akademiske frihet. Vi oppfordrer også alle til å støtte opp om den krigsherjede befolkningen i Ukraina og deres akademiske institusjoner.

Russiske borgere i Norge skal ikke på noe vis holdes ansvarlig for det russiske myndigheter nå har gjort, og de skal fortsatt oppleve at det er trygt å arbeide og studere ved norske universiteter og andre institusjoner.

På ukrainsk/in ukrainian: Заява Північнонорвезької академії наук

Academia Borealis henviser også til DNVA sin lenke datert 27.02.

https://dnva.no/detskjer/2022/02/akademiet-er-dypt-bekymret-over-utviklingen-i-ukraina