Arrangementer 2003

23. januar Årsmøte
Professor Per Christiansen
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
«EU som fredsprosjekt»

20. mars
Ulf Christensen, rektor ved Høgskolen i Tromsø,
Professor Jarle Årbakke, rektor, Universitetet i Tromsø
Panel: Prof. Ole D: Mjøs (UiT), Prof. Lars Walløe (UiO), Prof. Jon Hellesnes (UiT), Direktør Arne Benjaminsen (UiT)
«Universitetet og Høgskolen i endring. Konsekvenser for undervisning og forskning»

22. mai
Stipendiat Åshild Fause
Høgskolen i Tromsø, Sykepleierutdanninga, Avdeling for helsefag
«Også vi når det blir krevet-søstrenes innsats under krigen»

2. Oktober
Professor Lars Walløe
Universitetet i Oslo, Fysiologisk institutt.
«Pestepidemier i historisk og nyere tid»

14. november Harangforelesning
Professor Eigil Friis-Christensen
Danish Space Research Institute, Copenhagen
«Påvirker solens varierende aktivitet vores klima?»