Arrangementer 2006

2. februar Årsmøte
Harang-forelesningen
Professor Nils Voje Johansen
Universitetet i Oslo, Matematisk institutt
«Einstein i Norge»

19. mai .
Førsteamanuensis Jan Harald Alnes
Universitetet i Tromsø, Filosfisk institutt
«Gödels ufullstendighetssatser»

2. november
Qvigstad-forelesningen for 2006
Førsteamanuensis Eira Söderholm
Universitetet i Tromsø, Institutt for språkvitenskap
«Kvensk språk-skal det leve?»

7. desember.
Professor Toril Swan:
Universitetet i Tromsø, Institutt for språkvitendkap
«Engelsk i Norge»