Arrangementer 2007

1. mars Årsmøte
Harang-forelesningen
Dr. Gennady Milinevsky
National Taras Schevchenko University, Kiev
«The Chernobyl disaster: View from inside – 20 years away»

24. mai
Qvigstad-forelesningen for 2007
Professor Jens Ivar Nergård
Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
«Den levende erfaring. Om naturen som guddom i samisk tradisjon»

3. oktober
Professor emeritus Hans Skoie
NIFU-Step
«Utfordringer i høyere utdanning og universitetsforskning»

6. desember
Professor Jon Øyvind Odland
Universitetet i Tromsø, Senter for internasjonal helse
Institutt for samfunnsmedisin
«Helse- og miljøutfordringer i nordområdene. En ny agenda»