Arrangementer 2007

1. mars Årsmøte
Harang-forelesningen
Dr. Gennady Milinevsky
National Taras Schevchenko University, Kiev
“The Chernobyl disaster: View from inside – 20 years away”

24. mai
Qvigstad-forelesningen for 2007
Professor Jens Ivar Nergård
Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
“Den levende erfaring. Om naturen som guddom i samisk tradisjon”

3. oktober
Professor emeritus Hans Skoie
NIFU-Step
“Utfordringer i høyere utdanning og universitetsforskning”

6. desember
Professor Jon Øyvind Odland
Universitetet i Tromsø, Senter for internasjonal helse
Institutt for samfunnsmedisin
“Helse- og miljøutfordringer i nordområdene. En ny agenda”