Arrangementer 2008

21. februar
Professor Tom Tiller
Høgskolen i Tromsø og
Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning
“Tanker om skolen-og det hele mennesket”

29. mai
Professor Kenneth Ruud,
Universitetet i Tromsø, Institutt for kemi
leder for  Senter for Teoretisk og Beregningsbasert Kjemi (CTCC)
“Teoretisk kjemi: En selvmotsigelse?”

16. oktober
Professor Randi Rønning Balsvik
Universitetet i Tromsø, Institutt for historie
“Kampen for ytringsfrihet: Forholdet mellom universitet og stat i Etiopia.”

13. november
Harang-forelesningen
Professor Alv Egeland
Universitetet i Oslo, Institutt for fysikk
Seksjon for plasma-og romfysikk
“Nordlyspionéren Lars Vegard (1880-1963)”