Arrangementer 2008

21. februar
Professor Tom Tiller
Høgskolen i Tromsø og
Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning
«Tanker om skolen-og det hele mennesket»

29. mai
Professor Kenneth Ruud,
Universitetet i Tromsø, Institutt for kemi
leder for  Senter for Teoretisk og Beregningsbasert Kjemi (CTCC)
«Teoretisk kjemi: En selvmotsigelse?»

16. oktober
Professor Randi Rønning Balsvik
Universitetet i Tromsø, Institutt for historie
«Kampen for ytringsfrihet: Forholdet mellom universitet og stat i Etiopia.»

13. november
Harang-forelesningen
Professor Alv Egeland
Universitetet i Oslo, Institutt for fysikk
Seksjon for plasma-og romfysikk
«Nordlyspionéren Lars Vegard (1880-1963)»