Arrangementer 2009

19. februar 2009 Årsmøte
Professor Claire W. Armstrong
Universitetet i Tromsø, Institutt for Økonomi, Norges fiskerihøgskole
“Fiskeri og habitat-en viktig ‘missing link’ i havet?”

12. mars Qvigstad-forelesning
Førsteamanuensis Roald Larsen
Universitetet i Tromsø, Avdeling for Lærerutdanning
med kunstfaglig medvirkning ved Førstamanuensis Arne Bjørhei,
Universitetet i Tromsø,  Det kunstfaglige fakultet / Musikkonservatoriet
forteller Siri Therese Thuen, og kreativ danser Janne Nordberg
“Sagn fra Nord-Norge-vandresagn fra Nordomraadene”

22. april
Professor Tore Sørlie
Universitetet i Tromsø, Avdeling for Klinisk psykiatri
“Hva betyr negative følelser for utvikling av hjertekar-sykdom og hvordan kan negative følelser reduseres?”

7. oktober
Professor emeritus Ole D. Mjøs
Universitetet i Tromsø. Institutt for medisins biologi, fhv. rektor ved Universitetet
og fhv. leder for Nobels-fredspriskomiteen
“Om Nobels fredspris”

19. november Harangforelesning
Dr. ing. Jan-Gunnar Winther
Direktør Norsk Polarinstitutt
“Naturlige svingninger kontra menneskeskapte-Hvordan endres klimaet i vår tid?”
Dr. Pål Brekke
seniorrådgiver ved Norsk Romsenter
“Bidrar sola til globale klimaendringer?”