Arrangementer 2010

10. november Qvigstadforelesning
Arnfinn Åslund, PhD
Doktorgrad på Bjørnson ved Universitetet i Oslo 2009
‘“Frihetens tale”: Om Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap’
I sitt doktorarbeid fra 2009 – Litteraturens land. Litterær nasjonalitet hos Bjørnson 1856-59 – har Arnfinn Åslund særlig undersøkt metadimensjonen i Bjørnsons tidlige forfatterskap: Hvordan tematiseres dikterrollen og litteraturen? Med dette som utgangspunkt tok han i sitt foredrag for seg høydepunkter fra Bjørnsons 60-årige forfatterkarriere.

15. september Harangforlesning
Forsker Knut Sunnanå
Leder for forsknings- og rådgivingsprogrammet for Barentshavet ved Havforskningsinstituttet
“Lofoten – porten til Barentshavet – en historie om fisk og rikdom”
-om status og utvikling for de viktigste fiskebestandene utenfor Lofoten og i Barentshavet.
og
Dir. Yngve Vassmyr,
Administrrende direktør i Front Exploration AS
Ressurspotensial i nord-områdene  –  hva skjules i Lofoten?”
– om oje- og gass forekomster i havet utenfor Lofoten.

11. februar Årsmøte
Prof. Vinjar Fønnebø
Universitetet i Tromsø, Institutt for Samfunnsmedisin
Direktør Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
“Hvor kommer skolemedisin til kort? Perspektiver fra psykologi og alternativ medisin”
Professor Magne Arve Flaten
Universitetet i Tromsø, Institutt for psykologi
“Hjernen sin betyding for behandling”

28. april
Prof. Trond Ø. Jørgensen
Norges Fiskerihøgskole
Direktør ved MabCent-SFI / UiT
“Marin bioprospektering; Hvordan finne gullnåla i den arktiske høystakken?”

3. juni
Prof. Geir Ulfstein
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
“Delelinjen i Barentshavet – folkerett eller politikk?”