Arrangementer 2011

Torsd. 24. november: Harang-forelesning
Prof. Prof. Tore Vorren,

Universitetet, Institutt for geologi
“Tromsøs rolle i utforskningen av Arktis”
Tromsø, “Porten til Ishavet”, har en lang tradisjon i utforskningen av Arktis. Vorren kåserer om ishavskippernes og fangstfolkets innsats, og det grunnlaget de la for utviklingen fram til i dag.


Torsd. 3. november:
Prof. Gulbrand Alhaug,
Universitetet, Institutt for språkvitenskap,
“Laging av nye fornamn i Noreg frå 1850 til i dag
– Aldor, Audgunn, Krisander, Iselilja og mange fleire”
Alhaug har i høst gitt ut navneleksikonet 10 001 navn. I foredraget sitt vil han legge vekt på navnekreativitet. Siden 1850 er det laget mange nye navn i Norge, og litt over 800 av dem står i navneleksikonet hans.


13. oktober:  Qvigstad-forelesning
Prof.em. Erik Egeberg,
Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø
Filologi—til nytte eller til plage?
Om filologiens betydning for dagens opplæring.
Språkstudier er gjenstand for debatt i vår tid, ikke minst på vårt Universitet i Tromsø.


14. april:
Prof. Odd-Erik Garcia,
Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø
Framtidas energi – fusjon som alternativ kjernekraft?
Katastrofen ved Fukushima-kraftverket i Japan har igjen satt strålingsproblematikken ved tradisjonelle kjernekraftverk på dagsorden. Dagens kjernekraftverk produserer energi ved å dele tunge atomer. Det finnes imidlertid andre tilnærminger til å utvinne energi fra atomkjernene. I det siste halve århundret har det pågått et stort internasjonalt forskningsprosjekt med formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogen-isotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av utslipps-fri elektrisk energi i århundrer fremover. I dette foredraget presenterer Garcia en oversikt over dette forskningsprosjektet, der han også omtaler det store internasjonale forsøkseksperimentet ITER, som nå er under oppbygging i Frankrike.


24. februar:
Jubileumsmøte:
Prof. Henning Howlid Wærp
Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø
“Roald Amundsens polarprosa – Om Nordvestpassasjen (1907) og Sydpolen (1912) ”
En ekspedisjon består av tre ledd: forberedelsen, gjennomføringen og fortellingen om den etterpå. Det er gjennom fortellingen at heltebildet lages. Hvordan skriver Roald Amundsen, hva forteller han om, og hva forteller han ikke om? Er bøkene lesverdige også i dag? Dette vil bli diskutert i innlegget.


10. februar: Årsmøte med åpent debattmøte i anledning
Akademiets 10-årsjubileum

“Forskningens stilling i samfunnet og på universitetet
Innledning  ved Prof. Rolf Seljelid
Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
Respons ved Rektor Prof. Jarle Aarbakke
Universitetet i Tromsø
Korte meningsytringe ved:
Prof. Terje Johansen, molekylær kreftforskning, Institutt for medisinsk biologi
Prof. Åshild Fredriksen, Institutt for fysikk og teknologi, Nordlysobservatoriet
Prof. Synnøve des Bouvrie, Antikkens litteratur og kultur, Institutt for kultur og litteratur