Arrangementer 2013

Torsdag 12. desember 2013: Qvigstad-møte

Tromsø Bibliotek, 

Prof. Dr. Philos. Ole Henrik Magga

Samisk høgskole / Sámi allaskuvla Kautokeino /Guovdageaidnu

‘Samer, samisk kultur og akademia’

Foredraget vil ta opp akademias befatning med samisk kultur og samer, og samers egen rolle i akademia


Torsdag  26. september: Harang-forelesningen

Tromsø Bibliotek,

Prof. Dr. Ove Havnes

Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet I Tromsø

‘Jordens øvre atmosfære, hvilken rolle spiller den og hva har UiT bidratt med for å forstå den?’

Jordens atmosfære er et komplekst system hvor de forskjellige delene, fra bunn til topp,  kan påvirke hverandre.  Vimå ha grundig kjennskap også til de øvre deler av atmosfæren for å kunne lage gode klimamodeller og for å øke presisjonen i værvarsel.

I foredraget vil vi hovedsakelig se på mesosfæren, atmosfæren i høydeområdet fra ca 50 til 100 km. Dette er  grenseområdet mot “space” som  påvirkes kraftig av variable partikkelstrømmer og UV stråling fra solen, samtidig som det bombarderes kontinuerlig med meteoritter som brenner opp  som “stjerneskudd”.  Mesosfæren påvirkes også på en komplisert måte av prosesser i de lavere luftlag, noe som blant annet fører til at den om sommeren er det kaldeste sted på jorden med temperaturer ned mot  -160 oC samtidig som de høyest liggende skyer, “noctilucent clouds” dannes i 80-90 km høyde.

Ved Universitetet i Tromsø har vi studert mesosfæren spesielt med radar og raketter ved EISCAT-anleggene på Ramfjordmoen og Andøya Rakettskytefelt.  Vi har utviklet ny rakettinstrumentering og ny radarteknikk som har vært avgjørende i å fremskaffe ny kunnskap spesielt om skyfenomenene i mesosfæren.  Vi vil  beskrive  gjennombrudd dette har ført til og kort redegjøre for planene for videre arbeid.


Onsdag 17. april 2013

Tromsø Bibliotek,

Prof. Jens Ivar Nergård

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Universitetet i Tromsø

‘Kultur og sykdomsforståelse’

Samiske pasienter møter ofte helsevesenet i asymmetriske, noen ganger konfliktskapende situasjoner. Særlig i psykiatrien griper deler av diagnostikken dypt inn i samisk kosmologi og kulturtradisjon. Forelesningen drøfter utfordringene og reiser spørsmålet om helsevesenet marginaliserer en stor gruppe nordnorske pasienter.


Mandag 15. april 2013

hadde vi hyggelig lunsj med dr. Jane X. Luu, MIT, Lincoln Laboratories, og inviterte gjester. Luu var en av Kavli-prisvinnerne i astrofysikk i 2012. Hun mottok prisen sammen med David C. Jewitt (U. California, USA) og Michael E. Brown (CIT, USA) for oppdagelsen og beskrivelsen av Kuiperbeltet og dets største medlemmer, et arbeid som førte til en stor økning av forståelsen for historien til vårt solsystem. Hun var i følge med presidenten for det Norske Vitenskapsakademiet, Prof. Kirsti Strøm Bull.

Fra venstre: Synnøve des Bouvries, Jens Ivar Nergaard, Erik Egeberg, Henning Wærp, Kirsti Strøm Bull, Åshild Fredriksen, Jane Luu, Jarle Aarbakke, Maria Kristina Labba. Anne Bruvold og Steinar Thorvaldsen var også til stede på lunsjen, men ble ikke med på dette bildet.


 

Torsdag 7. mars 2013

Hiet (B124), Administrasjonen (Hovedgården), UiT, Breivika

prof. em. Ottar Brox

Professor ved Universitetet i Tromsø 1972-1984, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning.
Æresdoktor ved Universitetet i Tromsø

‘Norge–og Nord-Norge– i komparativt perspektiv’

Var det slik at Norge var et av Europas fattigste land — før vi fant olje og ble det rikeste?

Periferiens rolle i nasjonens økonomiske utvikling.
Ressursgrunnlag, “kultur” og politisk makt som forklaringsfaktorer.