Arrangementer 2014

Torsdag 13. november, 2014

Tromsø Bibliotek,

Tidl. prof. Dag Østerberg

Institutt for sosiologi og Institutt for  musikkvitenskap,
Universitetet i Oslo

‘Universitetet som sosial institusjon. En sosiologisk betraktning ’

“Foredraget vil gi et overblikk over universitetets plass innen samfunnslivet tatt som en helhet av økonomiske, politiske, familiemessige  og kulturelle institusjoner. Det drøfter   universitetets   økonomiske og liberale reformer  de siste tiår, og   deres  nødvendige  grenser.”


Torsdag 9. oktober 2014

Tromsø Bibliotek

Prof. Kari Aga Myklebost

Institutt for historie og religionsvitenskap
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Russlands todelte ansikt.  Norske russlandsbilder gjennom 200 år’

Forholdet til Russland har preget norsk samfunnsliv på grunnleggende måter. Russland har skiftevis blitt oppfattet som en truende og barbarisk stat og som en stabil og fredelig nabo, og forestillingene om landet i øst har påvirket både norsk politikk og norsk selvforståelse. I dette foredraget tematiseres norske russlandsbilder fra 1814 og fram til i dag, med utgangspunkt i prosjektet «Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814-2014». I prosjektet har norske og russiske historikere i fellesskap utforsket de historiske relasjonene mellom våre to naboland, fra Norge ble etablert som en selvstendig stat i 1814 og fram til i dag.


Tirsdag 3. juni 2014

Tromsø Bibliotek,

Prof. Jürgen Mienert

Leder Senter for Fremragende Forskning CAGE
– Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (www.cage.uit)
ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Jordens klimasymfoni – Hvem dirigerer?’

Et komplekst samspill mellom naturens egne klimavariasjoner i Pliocene (5,3 – 2,6 milloner år siden) ga jorden temperaturer som var 2-3 grader varmere enn i dag. Da jordens store klimasymfoni avtok  etter oppvarmingen, ble samspill forandret til kuling.   Dette skal vi høre mer om. Nå skriver verdens forskere om symfonien – med samspill og samhandling – som forutsier kommende klimascenarier.  Vi vil bruke Pliocene som et speilbilde for fremtiden og spør: hvem dirigerte før og hvem dirigerer nå?


Universitetet, Hiet i Hovedgården

Årsmøteforedrag ved
Professor Kenneth Ruud,
p
rorektor for forskning:
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
‘Hva betyr UiT sin nye strategi for forskningen ved universitetet? ‘


Tirsdag 18. februar,

Tromsø Bibliotek

Professor em. Reidar Bertelsen

Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Institutt for arkeologi og sosialantropologi

‘Historisk arkeologi, et paradoks?
Tromsøforskning satt inn i en europeisk faghistorisk kontekst’

Jeg vil gi et kort riss av etterkrigstidas faghistorie i Europa og se på hvordan europeisk mellomalderarkeologi  brøt med den konvensjonelle arbeidsdelinga mellom arkeologi og historie. På denne bakgrunnen vil jeg så se på hvordan det oppsto en akademisk disiplin som først og fremst arbeider med materiell kultur og ikke et avgrenset tidsrom av fortida.  Universitetet i Tromsø står for mange eksempler som illustrerer dette. Den nordlige konteksten gir både utfordringer og muligheter som er unike.