Arrangementer 2015

Onsdag 2. desember 2015, kl. 1900

Tromsø Bibliotek, Grønnegata 94

Dr. Jane Luu

Lincoln Laboratories, Massachusetts Institute of Technology;
Fulbright-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi,
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

2012 Kavli-prize laureate in astrophysics

‘Life on Saturn’s moons?’

With the recent visit of Pluto by the spacecraft New Horizons, some say the age of space  exploration has ended, to be followed by the age of biological exploration.  In other words, the next priority may be to search for extraterrestrial life.  Perhaps at the top of the list of places to search are 2 moons of Saturn: Titan and Enceladus, because of their similarities with Earth.  The talk will discuss one commonality these bodies share with Earth: hydrothermal activity — the interaction of water and rocks.


Onsdag 23. september 2015, kl 1900

Tromsø Bibliotek, Grønnegata 94,

Harangforelesning:  Professor Torbjørn Eltoft

Institutt for fysikk og teknologi UiT, Norges arktiske universitet
leder for CIRFA (Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations), et Senter for Forskningsbasert Innovasjon – SFI)

‘Klima og miljøovervåkning fra satellitt  –i et Tromsø-perspektiv’

Foredraget vil presentere jordobservasjonsmiljøet i Tromsø, introdusere  jordobservasjon fra satellitt, og diskutere hvilke muligheter denne teknologien gir i overvåkning av klima og miljø, nå og i fremtiden.


Tirsdag 12.mai 2015, kl. 1900

Tromsø Bibliotek, Grønnegata 94,

Førsteamanuensis Elinor Ytterstad,  Institutt for matematikk og statistikk

Førsteamanuensis Tormod Brenn, Institutt for samfunnsmedisin

Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin,

alle ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Når ektefellen dør, …’

En ny studie viser at enker og enkemenn har høyere dødelighet enn gifte. Første året etter ektefellens bortgang er risikoen høyest i aldersgruppen 60-64. Flere resultater fra studien presenteres i foredraget.

En årsak til økt dødelighet kan være ‘knust hjerte’ hos den gjenlevende og sørgende ektefellen.


Torsdag 16. april 2015, kl. 1900

Tromsø Bibliotek, Grønnegata 94,

Prof.em. Erik H. Egeberg

Institutt for kultur og litteratur
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Russland og Ukraina. Historie, geografi og språk ’

Russlands og Ukrainas skrevne historie begynner samtidig – i det 9. århundre med det som de gang het “Rus”.

Siden førte begivenhetene til at Rus ble splittet – siden atter forenet og igjen adskilt. Dette gjelder geografi og politikk, og det gjelder språk og kultur og religion. Disse faktorene forklarer slett ikke alt som skjer i området i dag, men uten å kjenne geografien, historien og kulturen forstår man nesten ingen ting.


Torsdag 26. februar 2015, kl. 1900

‘Teknologibygget’, UiT, Breivika, Hansine Hansens veg

Årsmøteforedrag: Professor Berit Kjeldstad

Inst. for fysikk, og prorektor for utdanning ved NTNU
Leder for MOOC-utvalget som 16. juni 2014 avga NOU 5/2014 ‘MOOC i Norge’

‘MOOC til Norge. Nye trender, utdanning i endring’

MOOC står for Massive Open Online Courses og innebærer globale nettkurs som tilbys av universitet rundt om i verden, og som i utgangspunkt er gratis og tilgjengelige for alle. Hva betyr dette for utviklingen av undervisningen i høyere utdanning?