Arrangementer 2017

 

Torsdag 9. november 2017, kl. 1900

Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden, Lars Thøringsvei 10

Hundre år siden 1917: Vladimir Putin og arven fra Den russiske revolusjon

Prof. Jens Petter Nielsen

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT, Norges arktiske universitet

Kreml-ledelsens tilnærming til jubileet for Den russiske revolusjon tar sikte på å hindre splittelse i befolkningen og samtidig skape sammenheng og kontinuitet i Russlands historie i det 20. århundre. Bak ligger en dyp skepsis til revolusjon som politisk virkemiddel i dag.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte.


Mandag 25. september 2017, kl. 1900

Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden, Lars Thøringsvei 10

Donald Trump: Hvorfor ble han valgt, hvorfor kan han holde på som han gjør, kan han sågar bli gjenvalgt?

Prof.em. Geir Lundestad


ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi

 Invitasjon til årets Qvigstad-forelesning:

tirsdag 9. mai 2017, kl. 1900

Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden, Lars Thøringsvei 10

Språksituasjonen i Sápmi

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen
Institutt for språk og kultur, UiT, Norges arktiske universitet

Hvor ble språket mitt av?

Seniorrådiver Nils Øivind Helander
Sametinget/Sámediggi

Lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Hva mer skal til for å bevare og utvikle språket?

Univ.lektor Berit Anne Bals Baal,
Institutt for språk og kultur, UiT, Norges arktiske universitet

Tilegnelse og bruk av samisk. Hva skal til for at hjertespråket også skal bli talespråket og skrivespråket?


Årsmøteforedrag torsdag 9.februar 2017, kl. 1900

Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden.

Hon. professor Thierry Courvoisier

University og Genève, Invited professor at UiT
President of the European Academies Science Advisory Council EASAC

Knowledge, from Telescopes to Governments

Science, astronomy included, plays a dominant role in our mastering of our living conditions. This brings a responsibility that goes far beyond the mere scientific communication. Part of this responsibility is linked to bringing knowledge in the political decision making processes. This is now a most important task, in part because the political world is very far removed from science and in part because of the enormous quantity of knowledge that is needed to address present day problems. Academies are the main players on this scene, they have evolved in the last decades to address this task as independently as possible.