Arrangementer 2018

Invitasjon til Harangforedrag:

onsdag 7. november 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og Prof. Jørgen Berge

Arktisk og marin biologi,  Norges Fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnatt-prosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord


Invitasjon til medlemsmøte:

torsdag 3. mai 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10

Prof. emerita Gerd Bjørhovde

Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

og  prof. Terje Traavik

fhv. prof. ved UiT Norges arktiske universitet
og forskningssjef ved GenØk, Senter for biosikkerhet

samtaler om:

“Tilhørighet, uavhengighet, visjoner:
Er 2018-versjonen det universitetet i nord vi drømte om og strebet mot?”

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

 

 

 

 

 


Årsmøteforedrag 2018

mandag 12.mars 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden.

Lars Thøringsvei 10

Prof. Dr.polit. Jon-Håkon Schultz

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
UiT, Norges arktiske universitet

Kriser og traumer – skoleelevers opplevelser av traumatisk stress etter 22. juli og fra tre kriger i Gaza.

Sammenfatning.

Forskning fra de siste 30 år har gitt oss god forståelse av traumer og traumereaksjoner. Det vi har mindre kunnskap om er hvordan traumereaksjoner oppleves for ulike aldersgrupper på ulike sosiale arenaer. Professor Schultz gir oss innblikk fra to forskningsprosjekter om traumeeksponerte elever i Norge og i Gaza.

Diskusjonen ledes av Prof. Dr. polit. Astrid Strandbu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses