Arrangementer 2019

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims

Ved Institutt for arktisk og marin biologi
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Klimaoppvarmingen av nordområdene:
Hva skjer med naturen?’

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles?

Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.


Foredrag onsdag 25. september 2019, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof.em. Jens Petter Nielsen

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet

‘Nordøstpassasjens / Den nordlige sjørutes historie: Rapport fra et internasjonalt prosjekt’

Foredraget vil legge særlig vekt på norsk og svensk deltakelse i utforskningen og tidlig bruk av Den nordlige sjørute

 og

 postdr. Jan Jakub Solski

Norsk Senter for havrett, Juridisk fakultet, UiT Norges arktiske universitet

‘The regulation of the Northern Sea Route, status, trends and international law’

The presentation will discuss Russian historical and current practice in the regulation of navigation in Northern Sea Route in light of the relevant international law.


Medlemsmøte torsdag 23. mai 2019, kl. 1400-1530
UiT Norges arktiske universitet, Breivika SVHUM auditorium E-0101

prof. Turid Moldenæs  og førsteaman. Hilde Marie Pettersen

Institutt for samfunnsvitenskap,  UiT Norges arktiske universitet

‘Universitetene – fra kulturinstitusjoner til (formelle) organisasjoner’

Vårt utgangspunkt er organisasjonsfaget og forskningen på de endringene som har skjedd med universitetene siden midten av 1980-tallet. Disse endringene har ført til at universitetene er blitt mer og mer lik en hvilken som helst annen organisasjon (og den generiske kategorien formell organisasjon). De er gått fra å være kulturinstitusjoner som bygger på bestemte verdier, til å bli organisasjoner. På den måten kan man si at man har ‘tuklet’ med universitetenes DNA eller arvestoff. I dette foredraget ønsker vi å illustrere noen av de paradoksale konsekvensene en slik ‘tukling’ har hatt, men også de muligheter vi ser for å gjenopprette noe av universitetenes DNA.


Medlemsmøte onsdag 24. april 2019, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy

Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

‘Avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål’

De viktigste avgjørelser av Høyesterett om samiske rettsspørsmål etter tusenårsskiftet vil bli presentert. Det blir redegjort for hvordan sakene ble avgjort, og det blir reist spørsmål om det er grunnlag for kritikk.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses

Video av foredraget kan ses HER


Årsmøteforedrag onsdag 20. februar 2019, kl. 1900


Årsmøteforedrag
onsdag 20. februar 2019, kl. 1900

Sted: Den gamle observatorebygningen i Prestvannveien 36.

Prof. Rune Graversen,
Institutt for fysikk og teknologi

 Professor Kristoffer Rypdal
Institutt for matematikk og statistikk

UiT, Norges arktiske universitet

‘Er et klima i endring en utfordring vi kan håndtere?’

Klimaendringene har blitt en av vår tids største globale utfordringer. Temperaturen stiger, is på land og hav smelter og ekstremvær blir mer og mer vanlig. Vi vet også at med stor sannsynlighet er disse forandringene en konsekvens av menneskelig aktivitet på jorden. Hvordan kan vi forvente oss at klimaet endrer seg i fremtiden og hvilke muligheter har vi for å påvirke utviklingen?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

Velkommen!

Synnøve des Bouvrie,  Preses

‘Nordlysobservatoriet av 1928’: det lysegule bygget (her t.v.) vis à vis den brune  ‘funksjonærboligen’ nr 36 i Prestvannvegen. Innkjøring ved det blå-røde ‘Kongsberg’-skiltet.
Parkering ved mursteinsbygget på enden av Prestvannvegen (det gamle Nordlysobservatoriet)
Huset er gjenkjennelig ved det blå skiltet med navnet og historien. Se etter vårt symbol!

https://www.regjeringen.no/contentassets/134e6009f0b64f74bbe1647d4b7e005b/99340601_uit_nordlysobservatoriet.pdf