Arrangementer 2022

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Mandag 28. mars 2022, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseumMuseumsalen. Lars Thøringsvei 10

Lagmann Dr. juris Hanne Sophie Greve

Gulating Lagmannsrett, Bergen

1998-2004  dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
Hun har etterforsket krigsforbrytelser i Det tidligere Jugoslavia, og blant annet vært assisterende beskyttelsesoffiser hos FNs Høykommissær for Flyktninger for flyktninger fra Myanmar. Hun har tatt sin dr.grad på en avhandling om kambodsjanske flyktninger.

‘Konflikten i Ukraina’

Det grunnleggende og dype skillet mellom rett og galt i et større perspektiv herunder akademisk etterrettelighet og sannhetssøken

Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET
Foto: Linn Maria Larsen/ARKIVET

Opptak av foredraget kan ses her:
https://vimeo.com/693892386


Tuesday 22 March 2022, at 19 p.m.

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden,
Lars Thøringsvei 10

Sophie Duveau

PhD student at the  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Centre Alexandre Koyré, Paris

‘The rise of a summer field camp on Svalbard,
or  
How technicians contribute to science’

Have you ever wondered how the oldest still active scientific base on the southern shore of Kongsfjord came into existence? In the 1960s, a growing number of foreign expeditions departed to the Norwegian archipelago of Svalbard in the name of science, bringing with them diverse equipment, instruments and transportable infrastructures. As these expeditions occurred in summertime and could be renewed or extended from one year to another, most such objects would be left on site and serve several research groups before being removed or abandoned in the field. Although the French expeditions of the second half of XX century have so far never caught the attention of historians, they led to the construction of a field camp in 1963 and facilitated the pursuit of French (and other) polar research in Kongsfjord up to the present date. Given by the anthropologist and historian of science Sophie Duveau this talk will take you to the past to explore how researchers, students and technicians in particular succeeded in setting up the wooden structure now known as the French base. Drawing on both archival and contemporary visual material, it will shed light on the contribution of non-academics to science, not only at the logistical level but also in conducting research itself.

Questions and discussion. The meeting is open to all

Welcome!
Synnøve des Bouvrie,
Preses


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til Harangforelesning:

Onsdag 30. november 2022, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseumRotunden. Lars Thøringsvei 10

Bilde av Garcia, Odd Erik

Professor Odd Erik Garcia. Foto: UiT

Professor Odd Erik Garcia

UiT Aurora Center DYNAMO,
Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

‘Fusjonsenergi – status og utsikter’

Sola vår og alle andre stjerner i universet får sin energi ved fusjon av hydrogen. Det foregår et storstilt forskningsprosjekt for å utnytte slike kjernereaksjoner til bærekraftig produksjon av elektrisk energi i så store mengder at den vil komme menneskeheten til gode i flere årtusen fremover. Dette foredraget gir en presentasjon av den internasjonale forskningen på fusjonsenergi med utsikter for nye testreaktorer under konstruksjon.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses