Høstens program

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

Foredrag onsdag 2. desember kl. 19.00

Norges arktiske universitetsmuseum,i Rotunden. Lars Thøringsvei 10.

PÅMELDING: https://uit.no/tavla/artikkel/708452/presentasjon_av_boka_tvangsevakueringa

Foredraget strømmes på:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e7bd66eb76ea4772b27edd0fa444cf661d

Presentasjon av boka “Tvangsevakueringa”

av prof. emérita Ingunn Elstad
UiT Norges arktiske universitet

Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 var ikkje først og fremst militær taktikk. Målet var å fjerne dei sivile. Det er hovudtråden i boka, som er kommen på Orkana Akademisk forlag. Dette er den mest fullstendige framstillinga til no av tvangsevakueringa hausten 1944, då Finnmark og Nord-Troms fekk ei anna historie enn resten av landet.

Kommentar ved prof. Stian Bones
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses


Invitasjon til Årsmøteforedrag:

onsdag 14. oktober 2020, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10

Prof. dr. juris Hans Petter Graver

Institutt for privatrett, UiO
og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

og

Prof. dr. philos. Ørjan Olsvik

Institutt for medisinsk biologi, UiT

“Hvordan kontrollere en pandemi, og
hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?”

Hvordan de første 90 dagene utfordret etablerte rettsstatsprinsipper og noen refleksjoner om hvor vi står nå (Graver).

Om Covid og konspirasjonsteorier  (Olsvik).

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses