Høstens program

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi


Harang-forelesning tirsdag 26.november 2019, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Rolf A. Ims

Ved Institutt for arktisk og marin biologi
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

‘Klimaoppvarmingen av nordområdene:
Hva skjer med naturen?’

Naturen i nordområdene påvirkes av klimaoppvarmingen. Eksempler på hva som allerede har skjedd, og hva dette betyr for artene og økosystemene i skog, på fjell og arktisk tundra vil bli demonstrert. Påvirkningene på naturen så langt er imidlertid små i forhold til de som kan forventes i løpet av dette århundre. Dette fremtidsperspektivet reiser viktige, men vanskelig spørsmål, både til forskning og økosystemforvaltning.  Kan de fremtidige naturendringer forutsies? Hvordan kan de best takles?

Rolf A. Ims mottok i 2016 Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sammen med sin kollega Nigel Yoccoz.


Foredrag onsdag 25. september 2019, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof.em. Jens Petter Nielsen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet

‘Nordøstpassasjens / Den nordlige sjørutes historie: Rapport fra et internasjonalt prosjekt’

Foredraget vil legge særlig vekt på norsk og svensk deltakelse i utforskningen og tidlig bruk av Den nordlige sjørute

 og

Postdr. Jan Jakub Solski
Norsk Senter for havrett, Juridisk fakultet, UiT Norges arktiske universitet

‘The regulation of the Northern Sea Route, status, trends and international law’

The presentation will discuss Russian historical and current practice in the regulation of navigation in Northern Sea Route in light of the relevant international law.