Høstens program

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

Foredrag:

onsdag 1. des. 2021, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden

prof. Kari Aga Myklebost

Barents Chair in Russian Studies

Institutt for Arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,
UiT, Norges arktiske universitet

‘Norsk-russisk forskningssamarbeid i et langtidsperspektiv’

Sammenfatning.

Russland er Norges største naboland, og det geografiske naboskapet og en felles nordlig orientering har dannet bakgrunn for forskningssamarbeid siden slutten av 1800-tallet. I dag er UiT en ledende institusjon i Norge når det gjelder russlandssamarbeid. Hva har norsk-russisk vitenskapelig samarbeid betydd for aktører som Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og de seinere bredere hav- og polarforskningsmiljøene i Norge? Hvordan skriver UiT seg inn i den lange historien om norsk-russisk forskningssamarbeid, og hvilken verdi har dette samarbeidet i dag?

 


Åpen Harang-forelesning:

onsdag 13. oktober 2021, kl. 1900
Norges arktiske universitetsmuseum, Lars Thøringsvei 10,

Prof.em. Asgeir Brekke

Institutt for fysikk og teknologi og og Tromsø Geofysiske Observatorium, UiT Norges arktiske universitet

‘Arven frå Haldde’

Da kong Louis Philippe sat i land ei gruppe nordlysforskarar i Bossekop frå skipet La Recherche i 1838, sådde han eit frø i det akademiske miljø i Nord-Norge som skulle bere frukta – Universitetet i Tromsø.

Nordlysobservatorium i Tromsø av 1928

Háldde-observatoriet i Alta

 

 

 

 

 

 

 

Olav Holt, nordlysforsker
og første rektor
ved Universitetet i Tromsø

 

 

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte